Niedziela, 21.04.2024 09:47 , Dziś imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
Menu
Gniezno
Września Szukaj
  
Obraz reklamowy
Obraz reklamowy

Regulamin

Czwartek, 19.04.2012 15:04 • grupa: Strony

Regulamin Platformy kontakt@tv.gniezno.pl

 

I Wstęp

 

1. Platformę kontakt@tv.gniezno.pl, zwaną dalej Platformą prowadzi:

Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53, 62 – 200 Gniezno, NIP 784–160–15–46, zwana dalej TvGniezno.

2. Funkcjonowanie Platformy odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Platformy.

3. Korzystanie z Platformy oznacza zapoznanie się z jej Regulaminem.

4. Użytkownikiem Platformy może być jedynie osoba pełnoletnia, zwana dalej Widzem.

 

II Zasady korzystania z Platformy kontakt@tv.gniezno.pl

 

1. Platforma jest związana z oficjalnym serwisem internetowym TvGniezno: www.tv.gniezno.pl

2. Platforma ma na celu przesyłanie przez Widza tekstów, zdjęć lub filmów, zwanych dalej Informacjami, o charakterze informacyjnym na potrzeby programów informacyjnych TvGniezno

oraz serwisu internetowego www.tv.gniezno.pl, których autorem jest Widz.

3. Zabrania się przesyłania Informacji o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, materiałów reklamowych lub zawierających jakiekolwiek treści komercyjne.

4. Widz przesyłając Informację, wyraża zgodę na jej nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie przez TvGniezno poprzez:

- utrwalanie i zwielokrotnianie,

- rozpowszechnianie w programach informacyjnych TvGniezno, w serwisie internetowym www.tv.gniezno.pl oraz w programach i serwisach innych telewizji, współpracujących z TvGniezno.

5. Widzowi nie przysługuje wynagrodzenie za przesłanie Informacji.

6. Przesłanie Informacji jest równoznaczne z udzieleniem TvGniezno licencji do przesłanej Informacji.

7. Widz, oświadcza, że wysyłając Informację:

- zapoznał się z treścią Regulaminu,

- jest autorem Informacji,

- posiada zgody wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Informacji

na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem,

- wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną lub poprzez telefon z TvGniezno.

8. Widz przesyłając Informację wyraża zgodę na przygotowanie przez TvGniezno opracowania

i relacji przesłanej Informacji oraz selekcję i skrócenie Informacji.

9. TvGniezno zastrzega sobie prawo do odmowy wykorzystania Informacji bez podania przyczyny

oraz bez poinformowania Widza o tej decyzji.

10. Widz może przesłać nieograniczoną ilość Informacji.

11. Informacja może zostać przesłana TvGniezno w postaci tekstu, pliku graficznego lub pliku wideo.

12. Informacje można przesyłać na adres kontakt@tv.gniezno.pl lub za pomocą telefonu komórkowego na numer +48 600 074 484.

 

III Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Platformy jest dostępny w siedzibie TvGniezno lub na stronie internetowej www.tv.gniezno.pl

2. TvGniezno zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

3. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją lub zastosowaniem Regulaminu, TvGniezno

ma prawo do jego wykładni wiążącej.

 

 

Telewizja Gniezno – 2012

Tagi

kontakt
Dane firmy: Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53 62-200 Gniezno, NIP 784-160-15-46, www.tv.gniezno.pl
   Copyright 2012 © TV Gniezno | W górę
Projekt i wykonanie: FD-System - Projektowanie stron internetowych