Sobota, 24.02.2018 20:54 , Dziś imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja Odwiedziło nas 15717754 gości
Obraz reklamowy
Menu
Gniezno
Września
Szukaj
  

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego

Czwartek, 17.08.2017 15:20 • grupa: Wiadomości

Komunikat Starosty Gnieźnieńskiego

W związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r., Starostwo Powiatowe w Gnieźnie informuje mieszkańców, właścicieli lasów prywatnych i gminy powiatu gnieźnieńskiego.

1) Zgodnie z art. 83 f ust. 1 pkt 14 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, drzewa i krzewy stanowiące złomy lub wywroty na terenie powiatu gnieźnieńskiego mogą być usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu po przekazaniu do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

W przypadku drzew lub krzewów znajdujących się na terenie nieruchomości będącej własnością gminy organem właściwym do przedłożenia informacji oraz dokumentacji fotograficznej, o której mowa w pkt. 1), jest Starosta Gnieźnieński.

2) Osoby fizyczne lub inne podmioty, mające nieruchomości na terenie powiatu gnieźnieńskiego, po sporządzeniu dokumentacji fotograficznej winny kontaktować się z właściwą gminą ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub, jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu (tel.: 61 852 80 03, 61 852 80 04).

3) Właściciele lasów prywatnych fakt zniszczenia drzewostanu winni zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z podaniem lokalizacji lasu, tj. miejscowości, nr. ewidencyjnego działki, arkusza mapy oraz szacunkowej powierzchni zniszczeń wraz z dokumentacją fotograficzną.

4) Mieszkańcy, którym w wyniku nawałnicy uszkodzeniu uległo pokrycie dachu z eternitu, winni zgłaszać się do Urzędu Gminy właściwej ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości w celu złożenia wniosku lub przyspieszenia prac związanych z usuwaniem azbestu.

Dane firmy: Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53 62-200 Gniezno, NIP 784-160-15-46, www.tv.gniezno.pl
   Copyright 2012 © TV Gniezno | W górę
Projekt i wykonanie: Freelance Design - Projektowanie stron internetowych