Wtorek, 18.12.2018 17:42 , Dziś imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury Odwiedziło nas 18012364 gości
Obraz reklamowy
Menu
Gniezno
Września
Szukaj
  
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Publikujemy pełną treść oświadczenia Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - Dariusza Iglińskiego, dotyczącego stanu faktycznego sesji absolutoryjnej, która odbyła się 22 czerwca 2017 roku.

OŚWADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO SESJI ABSOLUTORYJNEJ


W związku z publicznymi zarzutami kierowanymi pod moim adresem jako Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego związanymi z niewłaściwym prowadzeniem XLII sesji absolutoryjnej oświadczam, że zaistniała sytuacja w żadnej mierze nie wyniknęła z mojej złej woli czy też z nieznajomości prawa, a wyłącznie z winy Starosty Gnieźnieńskiego.

Pani Beata Tarczyńska próbowała wprowadzić Radę i opinię publiczną w błąd, twierdząc, że to nie Zarząd Powiatu jest autorem uchwały absolutoryjnej, co więcej, że Zarząd nie miał świadomości, iż przedmiotowa uchwała nie została zaopiniowana przez radcę prawnego, co w efekcie miało ukazać skrajną niekompetencję pracowników Biura Rady Powiatu.

Jest to kłamstwo, ponieważ ze zgromadzonej w Biurze Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dokumentacji wynika, że to właśnie Zarząd jest autorem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Na stosownym dokumencie widnieją następujące i właściwe pieczęcie oraz podpisy: Przewodniczący Zarządu Beata Tarczyńska, radca prawny i urzędnicy Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych, przygotowujący projekt uchwały. Ponadto adwokat działający w imieniu kancelarii prawnej Leśny & Wspólnicy obsługującej Radę Powiatu Gnieźnieńskiego zaopiniował poprawkę do uzasadnienia podjęcia przedmiotowej uchwały, która była procedowana na sesji w dniu 22 czerwca br. Dokumentacja ta znajduje się w Biurze Rady i została okazana Radnym na sesji.

Mimo posiadania informacji o odrzuceniu przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz braku opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, podczas zatwierdzania porządku obrad Pani Starosta nie złożyła wniosku o wycofanie z porządku obrad uchwały Zarządu, jak również nie zgłosiła wątpliwości prawnych co do dalszego jej procedowania. Warto podkreślić, że Pani Starosta uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a nadto posiadała pełną wiedzę w zakresie prac Komisji nad wnioskiem o udzielenie absolutorium, przekazaną dodatkowo przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Niezrozumiała jest więc próba obarczenia odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację Przewodniczącego Rady Powiatu, jak również pracowników Biura Rady. Takie postępowanie nie buduje porozumienia i woli bliskiej współpracy, o którą Rada dopominała się wielokrotnie. Jednocześnie dyskwalifikuje Panią Starostę Beatę Tarczyńską nie tylko jako kierownika zarządzającego urzędem, ale także jako Przewodniczącego Zarządu, któremu Rada Powiatu Gnieźnieńskiego powierzyła tę funkcję. Takie działanie kompromituje również partię, którą Pani Starosta reprezentuje.

Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Dariusz Igliński


Dane firmy: Telewizja Gniezno Agencja Telewizyjna Produkcja Reklamowa, ul. Roosevelta 53 62-200 Gniezno, NIP 784-160-15-46, www.tv.gniezno.pl
   Copyright 2012 © TV Gniezno | W górę
Projekt i wykonanie: Freelance Design - Projektowanie stron internetowych